October 26

Welcome to Eclipse

eclipse-5

"การเกิดสุริยุปราคาต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่าง"

ทฤษฎีการเกิดสุริยุปราคา

จากรูปจะเห็นถึงลักษณะของการเกิดสุริยุปราคา

สุริยุปราคา หรือ สุริยคราส คือ ปรากฏการณ์ที่หาดูได้ยากที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆในหนึ่งปีจะมีไม่กี่ครั้งอย่างน้อยก็ประมานสองครั้งต่อปีปรากฏการณ์นี้ เกิดขึ้นจากเมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรมาเรียงอยู่ในแนวเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลาง โดยดวงจันทร์บดบังดวงอาทิตย์ทำให้เกิดเป็นเงามืดปกคุมโลกทำให้เห็นเป็นดวงดาวสีดำ การที่จะได้เห็นสุริยุปราคาแบบเต็มดวงนั้นบนโลกเรานั้นเป็นไปได้ยากเนื่องจากสุริยุปราคาเต็มดวงแต่ละครั้งจะเกิดในบริเวณแคบ ๆ ภายในแถบที่เงามืดของดวงจันทร์พาดผ่านเท่านั้น

primavera
wegwegweg
total-lunar

lkjljljlulul

รวมเหตุการณ์การเกิดสุริยุปราคาในไทย

สุริยุปราคาเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์โคจรมาอยู่ในแนวเดียวกัน โดยดวงจันทร์จะบอดบังดวงอาทิตย์ทำให้เกิดเป็นเงาปกคุมมาที่โลกจึงทำให้เป็นดวงจันทร์สีดำ ในหลายๆประเทศและหลายๆสถานที่ทั่วโลก เราเลยรวมรวบเหตุการณ์การเกิด สุริยุปราคา หรือ สุริยคราส ของแต่ปีมาให้ดูกัน ...
Read More
uykj

สุริยุปราคาแบบผสม (Hybrid Solar Eclipse)

นี้ก็คือการเกิดสุริยุปราคาอีกรูปแบบแบบเต็มดวงอีกรูปแบบหนึ่งและสุริยุปราคาแบบวงแหวนในเวลาเดียวกัน เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจาก โลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ เคลื่อนตัวมาอยู่ในระนาบเดียวกันอยู่ในตำแหน่งที่ทำให้มองเห็นขนาดปรากฏของดวงจันทร์และของดวงอาทิตย์มีขนาดเกือบเท่ากัน จึงทำให้เกิดเงามืดและเงา antumbra ของดวงจันทร์ทอดลงมาสูโลก ซึ่งทำให้คนในโลกบางส่วนเห็นเป็นสุริยุปราคาแบบเต็มดวง ...
Read More
h34y34yh3y4h

สุริยุปราคาวงแหวน (Annular Solar Eclipse)

สุริยุปราคาวงแหวน เกิดขึ้นจากที่ดวงจันทร์มีวงโคจรที่ค่อนข้างรี นี้ก็คือสาเหตุที่ทำให้ดวงจันทร์บางครั้งก็อยู่ใกล้บางครั้งก็อยู่ไกลจากโลก ถ้าเกิดสุริยุปราคาในช่วงที่ดวงจันทร์อยู่ตำแหน่งไกลจากโลกมองเรามองไปจะเห็นดวงจันทร์มีขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย์ ซึ่งก็จะทำให้ดวงจันทร์บดบังพระอาทิตย์ได้ไม่หมด จึงทำให้เรามองเห็นเป็นดวงอาทิตย์ลักษณ์เป็นแสงวงแหวน เมื่อเกิดเหตุการณ์สามารถมองเห็นได้จากบนโลก โดยเราจะเห็นเงามืดที่ทอดแสงมาสู่โลกของเรา แต่จะเป็นเงา antumbra ...
Read More
we4gyw24y4y

สุริยุปราคาบางส่วน (Partial Solar Eclipse)

เป็นการเกิดของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยการ เกิดจากตำแหน่งของโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ ไม่ได้อยู่แถวเส้นตรงเดียวกันระหว่างที่เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาทำให้เห็นแต่เงาบางส่วนของดวงจันทร์ที่ทอดผ่านพื้นผิวโลก ซึ่งทำให้เราเห็นดวงจันที่มีลักษณ์เป็นดวงจันทร์เสี้ยว และดวงอาทิตย์มีลักษณะเว้าแหว่งสามารถที่จะมองเห็นได้ตลอดการเกิดตามเส้นทางที่เกิดสุริยุปราคาวงแหวน หรือสุริยุปราคาเต็มดวง ...
Read More

gtaw34w3