การเกิดสุริยุปราคาที่มีความนานที่สุดในโลก

Full eclipse

แม้ว่าการเกิดสุริยุปราคาจะมีให้เห็นกันบ้างแม้ไม่บ่อยเท่าไหร่นักแต่หากนับการเกิดในทุกๆ รูปแบบก็ยังถือว่าในช่วงชีวิตของคนๆ หนึ่งยังพอมีโอกาสที่จะเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นได้ ทว่าการเกิดสุริยุปราคาที่เรียกกันว่า สุริยุปราคาเต็มดวง ต้องยอมรับว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นกันได้ง่ายาๆ บนโลกใบนี้เพราะจะต้องมีความพอดีกันทุกอย่างจึงจะเกิดปรากฏการณ์ในลักษณะดังกล่าวได้ ด้วยเหตุนี้เวลาที่สถานที่ใดสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดสุริยุปราคาแบบเต็มดวงผู้คนจำนวนไม่น้อยจะพยายามหาโอกาสเดินทางไปยังสถานที่นั้นๆ เพื่อจะได้ติดตามการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงอย่างใกล้ชิด

การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง

การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง หรือ Total Eclipse สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 28% คนที่ได้พบเห็นส่วนใหญ่แล้วจะเกิดความประทับใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเขาจะได้เห็นท้องฟ้าในเวลากลางวันแปรเปลี่ยนเหมือนกับเป็นเวลากลางคืนจนสามารถมองเห็นดวงดาวที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าได้ ที่สำคัญรอบๆ ดวงอาทิตย์จะเห็นเป็นแสงสีเงินยวงของรัศมีโคโรนาคล้ายกับมงกุฎที่ครอบดวงอาทิตย์เอาไว้

การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงที่นานที่สุด

จากบันทึกของการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงที่นานทีสุดในเวลานี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ก่อนที่จะข้ามเข้ามาสู่วันดังกล่าว เงามืดได้เริ่มทำการพาดผ่านทางตอนเหนือของประเทศอินเดียนับตั้งแต่ที่ดวงอาทิตย์เริ่มขึ้นจากขอบฟ้าจากนั้นเข้าสู่ประเทศเนปาล, บังคลาเทศ, ภูฐาน และเมียนมาร์ จากนั้นก็เข้าสู่ประเทศจีนตอนกลาง เงามืดดังกล่าวได้พาดผ่านหลายเมืองสำคัญของจีน ก่อนจะพาดผ่านไปสู่มหาสมุทรแปซิฟิกแล้วสิ้นสุดเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่เหนือมหาสมุทรแปซิฟิก ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงดังกล่าวได้มีการบดบังดวงอาทิตย์เป็นเวลานานถึง 6 นาที 39 วินาที ถือว่าเป็นการเกิดสุริยุปราคาที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่เกิดสุริยุปราคาครั้งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 นอกจากนี้การเกิดสุริยุปราคาครั้งดังกล่าวยังถือว่ายาวนานที่สุดในศตวรรษที่ 21 เลยด้วย

สำหรับประเทศไทยการเกิดสุริยุปราคาเมื่อวันดังกล่าวจะมองเห็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้น ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมองเห็นตั้งแต่เวลา 07.02 น. ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน แต่บดบังมากที่สุดประมาณ 69% ที่จังหวัดเชียงราย ก่อนจะสิ้นสุดไปเมื่อเวลา 09.19 ที่จังหวัดอุบลราชธานี อย่างไรก็ตามต้องถือว่าเป็นสุริยุปราคาเต็มดวงที่มีความน่าสนใจไม่น้อยเพราะอย่างที่กล่าวไปว่าการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆ และไม่ได้หมายความว่าทุกสถานที่ของโลกจะได้เห็นเมื่อเป็นเช่นนี้สถานที่ใดที่ถูกคาดการณ์ว่าน่าจะเห็นได้ชัดเจนจึงมีผู้คนไปรอดูจำนวนไม่น้อยเลย