การเลือกใช้ ‘ภาษาคอมพิวเตอร์’ ในการพัฒนาโปรแกรมเบื้องต้น

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ

การเลือกใช้ ‘ภาษาคอมพิวเตอร์’ ในการพัฒนาโปรแกรมเบื้องต้น

ในปัจจุบันนี้ มีภาษาคอมพิวเตอร์ใหม่ๆพัฒนาขึ้นมามาก

ในปัจจุบันนี้ มีภาษาคอมพิวเตอร์ใหม่ๆพัฒนาขึ้นมามาก ซึ่งภาษาแต่ล่ะตัว ต่างก็มีจุดเด่นและจุดด้อยแตกต่างกันไป ทำให้ Programmer ต้องศึกษาพร้อมเลือกภาษาที่จะนำมาใช้งานอย่างเหมาะสม เพราะอย่าลืมว่าเมื่อคุณศึกษาภาษาใดอย่างเจาะลึกแล้ว การจะเปลี่ยนไปใช้ภาษาอื่นในภายหลัง ก็เป็นเรื่องยากลำบากมาก

สำหรับการเลือกใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาโปรแกรมเบื้องต้น ที่ควรคำนึง คือ

  • สำหรับในหน่วยงานนั้นๆ คุณควรจะตกลงกับเพื่อนร่วมงาน ให้ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เดียวกัน เนื่องจากเรื่องดูแลรักษาซอฟต์แวร์นั้น จะทำได้ง่ายกว่ามาก
  • ควรเลือกจากการดูข้อดีกับความง่ายของภาษานั้นเป็นหลัก
  • ถ้าโปรแกรมที่คุณเขียนขึ้น ต้องถูกนำไปใช้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน คุณควรเลือกภาษาที่สามารถใช้งานได้บนทุกเครื่อง
  • ไม่ควรติดตั้งตัวแปลกับทุกเครื่อง
  • ควรใช้ภาษาที่มีผู้รู้อยู่บ้าง ไม่แปลกแหวกแนว หรือพิสดารมากจนเกินไป
  • ถ้างานที่คุณทำไม่ค่อยมีความยุ่งยากเท่าไหร่ คุณอาจเลือกภาษาคอมพิวเตอร์ BASIC เนื่องจากเขียนโปรแกรมได้ง่ายและรวดเร็ว ได้รับความนิยมจากหลายองค์การ

ปัจจุบันนี้มีภาษาคอมพิวเตอร์ให้เลือกใช้มากมาย วันนี้เราจึงจะมาแนะนำภาษาที่ได้รับความนิยมกัน

ภาษา BASIC

ถือกำเนิดขึ้นปี ค.ศ. 1963 สร้างเพื่อนำมาสอนแก่นักศึกษาในวิชาเขียนโปรแกรม ภายหลังได้รับความนิยมในวงกว้าง โดยมีการนำมาสร้างเป็น ชุดคำสั่งถาวร เก็บไว้ใน ROM โดยในปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบรวมทั้งตัวแปลออกมาหลายรุ่น เช่น Quick BASIC เป็นต้น มักเป็นภาษาแรกๆ ที่สอนในวิชาเขียนโปรแกรมในปัจจุบันนี้

สำหรับภาษา BASIC ในยุคก่อตั้งมีการใช้ interpreter แปลภาษา ทำให้เขียนโปรแกรมได้อย่างง่ายดาย แต่ถึงอย่างไรมันก็ทำงานได้ช้า ทำให้ผู้ที่เขียนโปรแกรมระดับมืออาชีพไม่ค่อยนำมาใช้งานเท่าไหร่ แต่สำหรับในปัจจุบันนี้ ก็มีภาษา BASIC รุ่นใหม่เกิดขึ้นมาจากการใช้ compiler เป็นตัวแปลทำให้ทำงานได้เร็วขึ้น

ภาษา COBOL

ใช้กับธุรกิจเป็นภาษาแรก เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1962 ข้อดีของมัน คือ นำไปใช้งานกับแฟ้มข้อมูลได้หลายรูปแบบ อีกทั้งยังกำหนดโครงสร้างข้อมูลได้อย่างง่ายดาย มีการเขียนโปรแกรมแบบเอกสาร ช่วยส่งต่อข้อมูลให้แก่นักพัฒนารุ่นต่อไปได้โดยง่าย นิยมนำมาใช้กับธุรกิจ เช่น นำมาประมวลผลบัญชี , ควบคุมสินค้าคงคลัง , ดูแลการรับและจ่ายเงิน เป็นต้น

คำสั่งของมันมีความคล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษ จึงทำให้ทั้งอ่านและเขียนโปรแกรมเป็นไปด้วยความราบลื่น ในยุคแรกๆ  COBOL ฮิตบนเครื่องเมนเฟรม หากแต่ปัจจุบันนี้มีผู้สร้างตัวแปลขึ้นมา จึงทำให้ใช้บนเครื่อง Micro Computer ได้ด้วย นอกจากนี้ยังมีการแตกภาษาแบบ Visual COBOL ออกมา ทำให้โปรแกรมทำง่ายขึ้น ตลอดจนนำโปรแกรมที่เขียนไว้มาพัฒนาต่อยอดงานอื่นๆ ได้อีก