ABOUT US

 

Homemade-Sun

การสุริยุปราคาหรือสุริยุปราคาเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ครั้งสำคัญของโลก ซึ่งไม่ได้จะมีให้เห็นกันบ่อยๆจะเกิดขึ้นแต่ละพื้นที่ของโลกโอกาสในการดูก็น้อยมาก โดยเราจะได้มีโอกาสดูสักครั้ง จึงต้องมีการเตรียมตัวให้ถูกวิธีในการดูดเหตุการณ์เพราะถ้าเราไม่รู้ไปดูด้วยตาเปล่าอาจจะทำให้ตาเกิดอันตรายได้ เราจึงแนะนำวิธีการดูให้ถูกต้องและมีความปลอดภัยเพื่อรับชมเหตุการนี้กันได้อย่างเต็มที่