ประวัติผู้คิดค้น java ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ

ประวัติผู้คิดค้น java ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้

ประวัติผู้คิดค้น java ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้

Java คืออะไร ?

Java มีชื่อเรียกเต็มๆว่า Java programming language เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ ซึ่งได้รับการพัฒนาโดย James Gosling ร่วมกับวิศวกรคนอื่นๆ ณ บริษัท Sun Microsystems โดยภาษาโปรแกรมนี้สร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ใช้แทนภาษา C++ ซึ่งมีมาก่อน โดยมีรูปแบบเพิ่มเติมขึ้นคล้ายกับภาษา Objective-C ชื่อเดิมของภาษานี้มีชื่อเรียกว่า ภาษาOak โดยตั้งชื่อตามต้นโอ๊กใกล้ที่ทำงานของ James Gosling แต่ต่อมาจึงเปลี่ยนไปใช้ชื่อ “Java” ซึ่งเป็นชื่อกาแฟแทน เอกลักลักษณ์ของภาษา Java คือ ผู้เขียนโปรแกรมสามารถนำ Object-Oriented Programming มาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมของตนเองด้วย Java ได้

ประวัติของ James Gosling ผู้คิดค้น java

James Gosling ชายผู้มีความสามารถคนนี้ ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัย Calgary และปริญญาโทกับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ทั้ง 3 ใบ เขาสร้างระบบประมวลผลของระบบปฏิบัติการ Unix สำหรับคอมพิวเตอร์ถึง 16 ระบบ ก่อนจะมาเข้าร่วมงานกับ Sun Microsystems นอกจากนี้เขายังได้พัฒนา Compilersและระบบจดหมายหลายอย่างที่นั่น

James Gosling ทำงานอยู่กับ Sun Microsystems ระหว่างปี 1984 – 2010 เป็นเวลานานถึง 26 ปี เขาเป็นที่รู้จักรวมทั้งได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของการเขียนโปรแกรมภาษา Java เขามีไอเดียสำหรับ Java VM ในขณะกำลังเขียนโปรแกรมพอร์ตซอฟต์แวร์จาก PERQ แต่ต่อมาเขาก็ต้องออกจาก Sun Microsystems ในวันที่ 2 เมษายน 2010 หลังจากที่มันถูกซื้อโดยบริษัท Oracle Corporation ซึ่งนี่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงบทบาทภายในองค์กรเป็นอย่างสูง

ในเดือนมีนาคมปี 2011 James Gosling ได้ย้ายไปทำงานกับ Google หลังจากนั้น 6 เดือนต่อมา เขาก็ออกมาตามเพื่อนร่วมงานของเขา Bill Vass เพื่อร่วมกันก่อตั้งบริษัท startup ซึ่งมีชื่อว่า Liquid Robotics ในช่วงปลายปี 2016 บริษัท Liquid Robotics ได้ถูกซื้อโดย Boeing หลังจากการถูกซื้อกิจการ Gosling ได้เข้าไปทำงานที่ Amazon Web Services ตลอดจนถูกยกย่องให้เป็นวิศวกรดีเด่นเดือนพฤษภาคม ปี 2017

นอกจากงานประจำของเขาแล้ว เขายังเป็นที่ปรึกษาให้กับ Scala company Lightbend , กรรมการอิสระที่ Jelastic , ที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ที่ Eucalyptus รวมทั้งเป็นสมาชิกคณะกรรมการของ DIRTT สิ่งแวดล้อม Solutions

James Gosling  เริ่มมีชื่อเสียงในฐานะผู้ประดิษฐ์ของ Gosling Emacs และผู้คิดค้นระบบ WindowWin ซึ่งได้สูญหายไปจาก X Window เนื่องจาก Sun Microsystems ไม่ได้ให้ใบอนุญาตโอเพนซอร์ส เขามีชื่อเสียงจากการคิดค้นJava ภาษาเขียนโปรแกรมในปี 1994 เขาเป็นผู้สร้างต้นฉบับดั้งเดิมของ Java พร้อมดำเนินการเรียบเรียงต้นฉบับภาษาและเครื่องเสมือน  สำหรับความสำเร็จอื่นๆของเขา ได้แก่ National Academy of Engineering แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับเลือกเขาให้เป็นสมาชิกสมทบชาวต่างชาติ , ผลงานของ Gosling  อีกอย่างหนึ่งคือร่วมเขียน “bundle” โปรแกรม utility ร่วมกับ Brian Kernighan และ Rob Pike’s ภายในหนังสือชื่อว่า The Unix Programming Environment.

ข้อมูล https://en.wikipedia.org/wiki/James_Gosling