ภาษาของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีแบบไหนอย่างไรบ้าง

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ

ภาษาของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีแบบไหนอย่างไรบ้าง

Language of the computer

คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างมากของการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน เครื่องคอมพิวเตอร์มีความแตกต่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นอย่างหนึ่งก็คือ มันมีภาษาของตัวมันเองเพื่อสั่งการมัน การที่เราสั่งให้มันทำงานอะไรได้นั้นต้องสั่งผ่านคำสั่งพิเศษที่มันจะเข้าใจได้เองจากภาษาของมัน ซึ่งภาษาคอมพิวเตอร์เองก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อให้ใช้งานได้ดีขึ้นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ผ่านมามีภาษาอะไรบ้าง

ภาษาเครื่อง

ในยุคแรกภาษาที่เราต้องเรียนรู้สำหรับสั่งการคอมพิวเตอร์ เรารู้จักกันดีในระบบตัวเลขฐานสองกล่าวคือมีตัวเลขเพียงแค่สองตัวเท่านั้นคือ 0 และ 1 โดยคำสั่งแบบออกเป็นสองส่วนคือ คำสั่งสำหรับปฏิบัติการ และคำสั่งสำหรับเก็บข้อมูล คำสั่งในยุคแรกนี้กว่าได้คำสั่ง 1 ครั้งต้องเขียนเลข 0 กับ 1 ยาวมาก

ภาษาแอสเซมบลี

ความยุ่งยากที่ต้องเขียนเลข 0 กับ 1 เยอะมากทำให้มีผู้พัฒนาภาษาคอมพิวเตอร์ให้อ่านง่ายขึ้นมาอีกในเวอร์ชั่นภาษานี้มีการนำตัวอักษรเข้ามาด้วย(A,S,C,MP,ST)เพื่อให้คนเขียนภาษาไม่ต้องเขียนแต่ 0 กับ 1 อย่างเดียว รวมถึงอนุญาตให้นักพัฒนาบางคนเขียนตัวอักษรขึ้นมาเองได้ด้วยเพื่อให้เหมาะสมกับงานตัวเอง

ภาษาชั้นสูง

สองภาษาแรกนั้นผู้เขียนต้องรู้จักเข้าใจพื้นฐานฮาร์ดแวร์อย่างดี ไม่งั้นก็เขียนไม่ได้รวมถึงภาษาที่เขียนไม่สามารถเอาไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบอื่นได้ด้วย จึงทำให้เกิดภาษาในยุคที่ 3 เรียกว่าภาษาชั้นสูง ภาษากลุ่มนี้จะมีหลากหลายภาษามากขึ้นไม่ว่าจะเป็น ภาษาฟอร์แทรน, ภาษาโคบอล, ภาษาเบสิก, ภาษาปาสคาล,ภาษาซี, ภาษาเอดา เป็นต้น ภาษาในยุคนี้ข้อดีก็คือคนเขียนไม่ต้องเข้าใจเรื่องฮาร์ดแวร์มากเหมือนเดิมแล้ว รวมถึงการใช้ภาษานั้นไม่ได้จำกัดเครื่องใดเครื่องหนึ่ง โปรแกรมที่เราเขียนมานั้นสามารถเอาไปใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเพราะว่ามีการตั้งโปรแกรมสำหรับอ่านภาษาดังกล่าวให้ออกมาเป็นภาษาเครื่องแล้วสั่งให้มันทำงานอีกชั้นหนึ่ง แต่งานเขียนภาษาหนึ่งจะยังไม่สามารถเอาไปปรับใช้กับอีกภาษาหนึ่งได้

ภาษาขั้นสูงมาก

จากนั้นโลกก็พัฒนาภาษาคอมพิวเตอร์อีกครั้ง เข้าสู่ยุคภาษาขั้นสูงมาก หรือ ยุคที่ 4 ลักษณะของภาษาคอมพิวเตอร์ในยุคนี้จะเป็นลักษณะของภาษาคล้ายของคน เป็นธรรมชาติมากกว่า ตัวอย่างภาษายุคนี้ก็คือ Informix-4GL, Focus, Sybase, Ingres ตัวอย่างภาษายุคนี้อย่างเช่น เราบอกเพียงแค่ว่าเราต้องการอะไร คอมพิวเตอร์จะจัดการเอง แตกต่างจากยุคก่อนที่เราต้องบอกคอมพิวเตอร์ด้วยว่า ต้องการอะไร ต้องทำอะไร ต้องแสดงผลอย่างไร ไม่งั้นเครื่องไม่ทำให้ จะเห็นว่าภาษายุคนี้สอดคล้องกับความสามารถของคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำอะไรได้มากขึ้น คิดได้เอง พื้นฐานตรงนี้จะถูกพัฒนาไปสู่ยุคปัจจุบันที่ภาษาคอมพิวเตอร์สามารถสั่งการได้จากภาษาของมนุษย์ที่เราพูดกันในปัจจุบันได้เลย ไม่ต้องแปลงอะไรอีก เพราะเครื่องมีโปรแกรมแปลให้เรียบร้อยแล้ว