ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

admin

ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

code

ภาษาคอมพิวเตอร์ที่เรานำมาเสนอคุณกันในวันนี้ จัดว่ามีแนวโน้มสร้างประโยชน์ต่อคุณในอนาคต โดยหลักการใช้วัดมีทั้งหมด 4 ข้อ ได้แก่

  • เงินดี
  • ได้รับความนิยมสูง
  • มีแนวโน้มจะเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากในอนาคต
  • เข้าใจง่ายต่อการเรียนรู้และทำงาน

1.Java

ได้รับความนิยมมากในวงการการเงินและธนาคาร เพราะมันมีทั้งความเร็วและระดับความปลอดภัยค่อนข้างสูง แต่นักพัฒนา Java กลับขาดแคลนมากในตลาดแรงงาน เพราะโปรแกรมนี้ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะสำหรับผู้เริ่มต้น เหตุผลที่ทำให้ Java ได้รับความนิยม เนื่องจาก Java ใช้พัฒนา Android ได้ นั่นเอง

Java programming language เป็นภาษาเชิงวัตถุ ได้รับการพัฒนาโดย James Gosling และวิศวกรคนอื่นๆ ที่ James Gosling ภาษา Java ถูกพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1991 เป็นส่วนหนึ่งของ the Green Project จนกระทั่งถูกเผยแพร่ออกสู่สาธารณะในปี ค.ศ. 1995 สร้างขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้แทนภาษา C++ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีชื่อคล้ายกัน แต่ Java ไม่มีความเกี่ยวข้องกับภาษา JavaScript เลยแม้แต่น้อย ณ ปัจจุบันนี้มาตรฐานของ Java อยู่ภายใต้การดูแลของ Java Community Process อันเป็นกระบวนการที่เป็นทางการ ซึ่งอนุญาตให้ผู้สนใจเข้าร่วมกำหนดใน Java Platform ได้

  1. C++

เป็นภาษาคอมพิวเตอร์อเนกประสงค์ มีโครงสร้างแบบ Statically typed พร้อมสนับสนุนการเขียนโปรแกรมอย่างหลากหลาย เช่น โปรแกรมเชิงกระบวนคำสั่ง , นิยามข้อมูล , โปรแกรมเชิงวัตถุ, โปรแกรมแบบ Generic programmingเป็นต้น ภาษา C++ ได้รับความนิยมมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1990

Bjarne Stroustrup จาก Bell Labs เป็นผู้พัฒนาภาษา C++  ในปี ค.ศ. 1983 เพื่อตั้งใจพัฒนาภาษา C รุ่นดั้งเดิม โดยสิ่งที่พัฒนาขึ้นเพิ่มเติมนั้น คือ เพิ่มคุณสมบัติต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม เช่น เวอร์ชวลฟังก์ชัน , โอเวอร์โหลดโอเปอเรเตอร์ , การสืบทอดหลายสาย , Template รวมทั้งการจัดการเอกเซพชัน เป็นต้น ต่อมาภาษา C++ ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ในปี ค.ศ. 1998 โดยเป็นมาตรฐาน ISO/IEC 14882:1998 ส่วนเวอร์ชันล่าสุดคือในปี ค.ศ. 2014 อันเป็นมาตรฐาน ISO/IEC 14882:2014 แต่มีชื่อเสียงในชื่อ C++14

  1. C

สร้างเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป พัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1969 – 1973 โดย Denis Retchie ณ AT&T Bell Labs สำหรับภาษา C  มีความยืดหยุ่น มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกในเชิงโครงสร้างรวมทั้งได้รับอนุญาตให้มีขอบข่ายตัวแปร และการเรียกซ้ำ การออกแบบของภาษา C มี Construct เชื่อมโยงกับชุดคำสั่งทั่วไปได้อย่างพอเพียง จึงทำให้ถูกนำมาใช้ในโปรแกรมประยุกต์มาจนถึงปัจจุบัน

  1. C#

เป็นภาษาแบบหลายโมเดล ใช้ข้อมูลแบบรัดกุม พร้อมยอมรับการเขียน โปรแกรมเชิงกระบวนการ , โปรแกรมเชิงคำสั่ง , โปรแกรมเชิงประกาศ , โปรแกรมเชิงฟังก์ชัน , โปรแกรมเชิงวัตถุ , โปรแกรมเชิงส่วนประกอบ เป็นต้น สำหรับขั้นตอนพัฒนาช่วงแรกโดยฝีมือของบริษัท Microsoft มี Anders Hejlsberg เป็นหัวหน้าทีม จุดประสงค์ คือ ต้องการให้เป็นภาษาสมัยใหม่ที่ไม่ค่อยซับซ้อน ใช้งานได้ทั่วไป