ย้อนรอยสุริยุปราคานานแค่ไหนแล้วที่ประเทศไทยไม่มีสุริยุปราคา

eclipse

การเกิดสุริยุปราคาไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นกันได้บ่อยๆ นั่นทำให้เวลาที่เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแบบนี้ขึ้นบนพื้นที่ใดก็ตามมักจะกลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกไม่น้อย ประเทศไทยเองก็เคยเกิดเหตุการณ์ที่สามารถเห็นสุริยุปราคาได้อย่างชัดเจนอยู่หลายครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งเองก็ล้วนแล้วแต่สร้างความน่าตื่นเต้นและประทับใจให้กับคนที่ได้เฝ้ามองปรากฏการณ์นี้อยู่ตลอด ซึ่งจะว่าไปแล้วปรากฏการณ์สุริยุปราคาที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดในประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559

ย้อนรอยสุริยุปราคา 9 มีนาคม พ.ศ. 2559

เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาแบบเต็มดวงเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 โดยดวงจันทร์พาดผ่านมาระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ทำให้เกิดการขวางทางของดวงอาทิตย์ทั้งหมดและบางส่วนให้กับผู้คนบนโลกได้เห็นกัน สุริยุปราคาเต็มดวงเกิดขึ้นเมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางปรากฏของดวงจันทร์มีขนาดใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางปรากฏของดวงอาทิตย์ ทำให้เกิดการสกัดแสงอาทิตย์ออกไปทั้งหมด ความมืดจึงค่อยๆ ปกคลุมและเกิดเป็นสุริยุปราคาเต็มดวง เกิดในวิถีแคบผ่านพื้นผิวของโลก สุริยุปราคาสามารถเห็นได้บางส่วนเหนือภูมิภาคโดยรอบกว้างกว่าหลายพันกิโลเมตร ความส่องสว่าง 1.0450 ช่วงเวลาที่คราสเต็มดวงนานที่สุดใช้เวลา 4 นาที 9 วินาที ส่วนใหญ่เห็นได้จากมหาสมุทรแปซิฟิก จุดเริ่มต้นมาจากอินโดนีเซียก่อนจะไปจบที่มหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือ ส่วนพื้นที่ของประเทศไทยนั้นสามารถเห็นสุริยุปราคาครั้งนี้ได้ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 ทั่วประเทศจะเกิดเป็นสุริยุปราคาบางส่วน ดวงจันทร์ได้ทำการบดบังดวงอาทิตย์มากที่สุดตรงพื้นที่ของอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ประมาณ 69% ถือว่าเป็นการเกิดสุริยุปราคาที่ได้รับความสนใจอย่างมากในประเทศไทย

ย้อนรอยสุริยุปราคาครั้งสำคัญในประเทศไทย

  1. วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 ได้เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงขึ้นที่สำคัญตรงตามเวลาที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงคำนวณเอาไว้อย่างพอดิบพอดีที่ตำบลหว้ากอ จ. ประจวบคีรีขันธ์ เป็นสุริยุปราคาเต็มดวงแบบแนวคราสมืดแต่ไม่ได้พาดผ่านประเทศไทยโดยตรงจึงสามารถสังเกตเห็นได้เพียงแค่บางส่วนเท่านั้น
  2. วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2418 เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งแรกที่สามารถเห็นได้จากกรุงเทพมหานครนับตั้งแต่มีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
  3. วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2472 เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงเห็นได้ที่จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเสด็จไปทอดพระเนตรที่จังหวัดปัตตานี มีคณะนักดาราศาสตร์จากต่างประเทศได้นำอุปกรณ์มาศึกษาสุริยุปราคาครั้งนี้ด้วย
  4. วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2498 เกิดสุริยุปราคาเต็มดวง เห็นได้หลายจังหวัดและในกรุงเทพฯ ที่เห็นเป็นครั้งที่ 2 ด้วย

วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2538 เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงขึ้นและสามารถมองเห็นได้ 11 จังหวัด ได้แก่ ตาก กำแพงเพชร อุทัยธานี นครสวรรค์ ลพบุรี เพชรบูรณ์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สระแก้ว พิจิตร และชัยภูมิ