รวมคลิปเหตุการสุริยุปราคาหรือสุริยุปราคา

สุริยุปราคาเต็มดวง

เกิดในประเทศไทยแล้ว ที่ประเทศอินโดนีเซีย โดยประชาชนที่ได้เห็นเหตุการณ์นี้ได้นานถึง 4 นาที ถือว่าโชคดีเพราะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ


สุริยุปราคาเต็มดวงจากความสูง 35,000

ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ในแถบเอเชียแปซิฟิกหลายๆประเทศได้มีโอาสได้เห็น

สุริยุปราคา 9 มีนาคม 2559

เกิดขึ้นที่ประเทศไทยโดยตากล้องสมัครเล่น


สารคดีสุริยุปราคา