October 27

รวมคลิปเหตุการสุริยุปราคาหรือสุริยุปราคา

สุริยุปราคาเต็มดวง

เกิดในประเทศไทยแล้ว ที่ประเทศอินโดนีเซีย โดยประชาชนที่ได้เห็นเหตุการณ์นี้ได้นานถึง 4 นาที ถือว่าโชคดีเพราะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ

สุริยุปราคาเต็มดวงจากความสูง 35,000

ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ในแถบเอเชียแปซิฟิกหลายๆประเทศได้มีโอาสได้เห็น

สุริยุปราคา 9 มีนาคม 2559

เกิดขึ้นที่ประเทศไทยโดยตากล้องสมัครเล่น

eyh45ujh

total eclipse

สุริยุปราคาเต็มดวง

ejhe35u54ejuh54u

partial eclipse

สุริยุปราคาบางส่วน

rfgesfewg

annular eclipse

สุริยุปราคาวงแหวน

dffbhfbhchn

hybrid eclipse

สุริยุปราคาผสม

สารคดีสุริยุปราคา