รวมเหตุการณ์การเกิดสุริยุปราคาในไทย

สุริยุปราคา

สุริยุปราคาเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อโลก  ดวงจันทร์  และดวงอาทิตย์โคจรมาอยู่ในแนวเดียวกัน โดยดวงจันทร์จะบอดบังดวงอาทิตย์ทำให้เกิดเป็นเงาปกคุมมาที่โลกจึงทำให้เป็นดวงจันทร์สีดำ ในหลายๆประเทศและหลายๆสถานที่ทั่วโลก เราเลยรวมรวบเหตุการณ์การเกิด สุริยุปราคา หรือ สุริยคราส ของแต่ปีมาให้ดูกัน

“สุริยุปราคา จะเกิดขึ้นเฉพาะในเวลากลางวันและตรงกับ วันแรม 15 ค่ำ หรือ วันขึ้น 1 ค่ำ เท่านั้น”

เมื่อวันที่  18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยซึ่งก็ตรงกับที่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ สถานที่ ที่ตำบลหว้ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นี้ถือเป็นสุริยุปราคาหรือสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของไทย ที่คนไทยได้มีโอกาสได้เห็นเพราะการจะเกิดสุริยุปราคาแบบเต็มดวงนั้นไม่ใช่ว่าจะหาดูง่ายๆ

6 เมษายน พ.ศ. 2418 ครั้งนี้คนในกรุงเทพได้เห็นเหตุการณ์นี้ได้อย่างชัดเจน ถ้าย้อนไปที่สมัยก่อนเป็นกรุงรัตนโกสินทร์ที่เห็นเป็นครั้งแรกตั้งแต่ตอนนั้นมาครั้งนี้ก็ถือเป็นครั้งแรกของกรุงเทพเช่นกัน โดยกินหมดดวงเวลา 14:31:29 น. – 14:35:21 น. ตามเวลามาตรฐานประเทศไทยในปัจจุบัน แต่เส้นกึ่งกลางคราสไม่ผ่านกรุงเทพปรากฏการณ์สุริยุปราคา

9 พฤษภาคม พ.ศ. 2472 ในครั้งนี้สามารถที่จะเห็นได้ชัดเจนที่จังหวัดสตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ในครั้งที่พิเศษตรงที่ว่า โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทอดพระเนตรที่จังหวัดปัตตานี และโดยมีคณะนักดาราศาสตร์จากต่างประเทศขนอุปกรณ์มาศึกษาสุริยุปราคาด้วย หลังจากเหตุการณ์นี้ก็ได้มีการประดิษฐ์มือที่เอาไว้ศึกษาดวงอาทิตย์ ซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องศึกษาจากเหตุการณ์สุริยุปราคาอีกต่อไป

20 มิถุนายน พ.ศ. 2498 ในครั้งนี้ถือเป็นโชคที่ของชาวไทยเพราะในหลายๆจังหวัดจะได้มีโอกาสเห็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาโดยพร้อมกัน นี้เป็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงครั้งที่ 2 ของกรุงเทพ

24 ตุลาคม พ.ศ. 2538 นี้เป็นสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งที่สามที่สามารถมองจากประเทศไทยได้ในหลายๆจังหวัด เช่น จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดลพบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดพิจิตร และ จังหวัดชัยภูมิ