สอนเขียน code ต่างๆแบบง่ายๆ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ

สอนเขียน code ต่างๆแบบง่ายๆ

สอนเขียน code ต่างๆแบบง่ายๆ

การเขียน code จัดเป็นอีกหนึ่งทักษะที่ต้องมีการเรียนพร้อมฝึกฝนอย่างเจาะลึก ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเรียนของแต่ล่ะคนด้วย แต่อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดของศาสตร์แขนงนี้ คือ ‘ประสบการณ์’ การลงมือทำจริงครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อตกตะกอนออกมาเป็นความสามารถในที่สุด

สอนเขียน code ต่างๆแบบง่ายๆ

‘Java’ เป็นภาษาเขียนโปรแกรมอีกตัวหนึ่ง โดยมันสามารถทำงานได้พร้อมๆกัน สร้างมาจากคลาส รวมทั้งสนับสนุนการเขียนแบบ Object ถูกออกแบบมาให้พร้อมกับการใช้งาน โดยมีทั้งเมธอดและคลาสช่วยมอบความสะดวกอย่างมากมาย โดยภาษา Java นั้นสร้างมาด้วยจุดประสงค์ ทำให้นักพัฒนาออกแบบลดน้อยลง จากการเขียนเพียงแค่ครั้งเดียว แต่นำไปใช้งานได้ทุกที่

Hello word program

Hello World Program เป็นโปรแกรมแรกดั้งเดิม ซึ่งทุกคนล้วนเคยผ่านมันมาก่อน โดยมันแสดงข้อความว่า “Hello World!” ปรากฏทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ และนี่คือ code ที่ว่าลองนำไป RUN กันได้เลย

// Hello World Program

public class HelloWorld {

public static void main (String[] args) {

System.out.println(“Hello World!”);

}

}

ข้อแนะนำคือในการสร้างคลาส ชื่อไฟล์ของคุณจะต้องตรงกันกับคลาสในโปรแกรม ยกตัวอย่างเช่น คลาสมีชื่อว่า HelloWorld ในไฟล์โปรแกรมก็ต้องมีชื่อว่า HelloWorld.java เช่นเดียวกัน

สอนเขียน code Python แบบง่ายๆ

Python เป็นภาษาเขียนโปรแกรมระดับสูง ที่ได้รับความนิยมกันอย่างกว้างขวาง ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป ภาษาชนิดนี้ถูกเผยแพร่ครั้งแรกในปี 1991 เป็นภาษาแบบ interprete ซึ่งถูกออกแบบมาทำให้ Code อ่านได้ง่ายขึ้น โครงสร้างของภาษาจะทำให้โปรแกรมเมอร์เข้าใจการเขียน Code โดยใช้บรรทัดน้อยลงกว่าภาษา C++ และ Java สามารถเขียน Code ให้เข้าใจง่ายทั้งในโปรแกรมเล็กจวบจนถึงขนาดใหญ่

สอนเขียน code Python แบบง่ายๆ

เป็นโปรแกรมที่ถามชื่อผู้ใช้พร้อมทักทาย ได้แก่ Code

# My first Python program

name = input(‘What is your name?\n’)

print (‘Hi, %s.’ % name)

print (‘Welcome to Python.’)

โดยคุณสามารถ RUN ได้หลายวิธี แต่วิธีที่เราอยากแนะนำคือให้ใช้ Python shell เริ่มจากให้คุณเปิด Python shell ขึ้นมาแล้วกดสร้างไฟล์ใหม่ ตามขั้นตอนนี้ File -> New File มันจะปรากฏกล่อง Text editor ของภาษา Python ขึ้นมา และกด Run -> Run Module มันก็จะกลับไปยัง Python shell พร้อมเริ่มต้นทำงานทันที

สอนเขียน code C++  แบบง่ายๆ

ภาษา C++ เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมอีกตัวหนึ่ง ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป โดยสามารถเขียนได้ทั้งแบบ Object และการเขียนปกติทั่วไป มันถูกนำไปใช้ในการเขียนโปรแกรมมากมาย เช่น เว็บเซิร์ฟเวอร์ , โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , ระบบฝังตัว , การพัฒนาเกม เป็นต้น

โปรแกรมแรกในภาษา C++

เราจะมาทดสอบด้วย “Hello World” โปรแกรมเบื้องต้นที่ง่ายสุดๆ ทุกคนที่มีฝีมือในระดับสูงล้วนผ่านมันกันมาหมดแล้ว เมื่อ Run เสร็จเท่ากับว่าคุณพึ่งเขียนโปรแกรมเสร็จไปอีกตัวหนึ่ง

// my first world program

#include <iostream>

 

int main(){

std::cout << “Hello World!”;

return 0;

}