สุริยุปราคาครั้งแรกของประเทศไทย

การเกิดสุริยุปราคาสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่บนโลกใบนี้ บางคนก็เรียกเหตุการณ์ทีเกิดนี้ว่า สุริยคราส เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติประเภทหนึ่ง ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่มีความน่าสนใจ น่าตื่นเต้น มีความสวยงาม และมักสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็นได้อยู่เสมอ บ่อยครั้งเวลาที่มีการคาดการณ์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาล่วงหน้าก็มักจะมีผู้คนให้ความสนใจและแห่เดินทางกันไปเป็นจำนวนไม่น้อยเพื่อเฝ้ารอชมปรากฏการณ์ธรรมชาตินี้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นได้บ่อยมากนัก ปกติแล้วการเกิดสุรุยปราคาสามารถเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น สุริยุปราคาแบบเต็มดวง, สุริยุปราคาบางส่วน, สุริยุปราคาวงแหวน และสุริยุปราคาผสม

ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเกิดขึ้นได้อย่างไร

ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก ได้โคจรมาเรียงอยู่ในแนวเดียวกันโดยที่ดวงจันทร์จะอยู่ตรงกลาง จะเกิดขึ้นเฉพาะในวันที่ดวงจันทร์นั้นตรงกับวันจันทร์ดับ เวลาที่มองเห็นจากพื้นโลกทำให้เห็นว่าดวงจันทร์เคลื่อนเข้ามาบดบังแสงของดวงอาทิตย์ โดยลักษณะการบังจะเป็นได้หลายแบบตามรูปแบบของสุริยุปราคาที่เกิดขึ้น ปกติแล้วปีหนึ่งจะสามารถเกิดสุริยุปราคาบนโลกได้ 2 ครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง แต่การเกิดสุริยุปราคาแบบเต็มดวงจะค่อนข้างเป็นไปได้ยากมากเนื่องจากว่าสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นจะเกิดในที่แคบๆ ในแถบเงามืดของดวงจันทร์ที่พาดผ่านเท่านั้น ซึ่งในประเทศไทยเองก็เคยเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาอยู่หลายครั้งเหมือนกัน

การเกิดสุริยุปราคาครั้งแรกของประเทศไทย

หากจะว่ากันตามหลักฐานที่ได้มีการบันทึกเอาไว้สุริยุปราคาที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยเกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์โดยครั้งแรกพระองค์ได้ทรงเสด็จทอดพระเนตรร่วมกับบาทหลวงเยซูอิต ที่เป็นชาวฝรั่งเศสโดยได้เข้ามาเพื่อทำการเผยแพร่คริสต์ศาสนาพร้อมกันนี้ก็ได้มีการนำความรู้ด้านของดาราศาสตร์เข้ามายังประเทศไทยด้วยทำให้ได้มีโอกาสดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ในสมัยนั้น โดยสุริยุปราคาครั้งแรกของประเทศไทยตามบันทึกที่มีการลงลายลักษณ์อักษรเอาไว้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2228 เป็นสุริยุปราคาแบบเต็มดวง สมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ทรงเสด็จทอดพระเนตรที่เมืองละโว้ โดยเป็นการทอดพระเนตรผ่านกล้องโทรทรรศน์ อย่างไรก็ตามหลักฐานอีกชิ้นก็บอกว่าการเกิดสุริยุปราคาครั้งที่สองของประเทศไทยก็เกิดขึ้นในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเช่นเดียวกันโดยเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2231 เป็นสุริยุปราคาบางส่วน จากบันทึกสันนิษฐานว่าพระองค์ท่านน่าจะทำการเสด็จทอดพระเนตร ณ พระตำหนักเย็น ทะเลชุบศร เป็นการทอดพระเนตรผ่านกล้องโทรทรรศน์อีกเช่นเคย ถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมาตั้งแต่ครั้งอดีตกาลกันเลยทีเดียว