สุริยุปราคาวงแหวน (Annular Solar Eclipse)

Annular Solar Eclipse

สุริยุปราคาวงแหวน เกิดขึ้นจากที่ดวงจันทร์มีวงโคจรที่ค่อนข้างรี นี้ก็คือสาเหตุที่ทำให้ดวงจันทร์บางครั้งก็อยู่ใกล้บางครั้งก็อยู่ไกลจากโลก ถ้าเกิดสุริยุปราคาในช่วงที่ดวงจันทร์อยู่ตำแหน่งไกลจากโลกมองเรามองไปจะเห็นดวงจันทร์มีขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย์ ซึ่งก็จะทำให้ดวงจันทร์บดบังพระอาทิตย์ได้ไม่หมด จึงทำให้เรามองเห็นเป็นดวงอาทิตย์ลักษณ์เป็นแสงวงแหวน เมื่อเกิดเหตุการณ์สามารถมองเห็นได้จากบนโลก โดยเราจะเห็นเงามืดที่ทอดแสงมาสู่โลกของเรา แต่จะเป็นเงา antumbra ที่ทอดไปถึงโลกแทน ส่วนเส้นทางที่เงา antumbra พาดผ่านบนพื้นโลกเรียกว่า path of annularity และตลอดเส้นทางนี้เราจะเห็นสุริยุปราคาแบบวงแหวน