สุริยุปราคาเต็มดวง (total eclipse)

total eclipse

ในช่วงเวลาหน่อยของประเทศจีนในช่วงเวลา 14 พฤศจิกายน 2555 ของปะเทศไทยจะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาหรือที่เรียกว่าสุริยะคราส ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองในปี พ.ศ. 2555  โดยครั้งนี้เกิดขึ้นในลักษณ์เต็มดวง หรือเรียกว่า Total Solar Eclipse โดยจะเห็นที่ประเทศจีนเท่านั้นประเทศไทยเป็นที่น่าเสียดายที่ไม่ได้เห็นเพราะแนวทางคราสเต็มดวงจะเคลื่อนที่พาดผ่านทางตอนเหนือของทวีปออสเตรเลียและทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก จะสามารถเห็นได้จากทางตอนเหนือของออสเตรเลีย เป็นสถานที่เหมาะแก่การสังเกตปรากฏการณ์การนี้ โดยระยะเวลาในการเกิดปรากฏการณ์ตั้งแต่เริมต้นจนจบเป็นเวลายาวนานถึง 3.1 ชั่วโมง

ปรากฏการณ์นี้คือการเคลื่อนตัวของดวงจันทร์เมื่อเงาของดวงจันทร์มาเคลื่อนทับพื้นผิวโลก ครั้งนี้เกิดในเวลา 2.30 ตามเวลาในประเทศส่วนสุริยุปราคาเต็มดวงนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเงามืดของดวงจันทร์เคลื่อนที่มาสัมผัสกับผิวโลกซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 03:35 น เงามือนี้จะพาดไปถึงตอนเหนือของรัฐควีนส์แลนด์ (Queensland) ซึ่งพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดในการเป็นตั้งฐานสังเกตการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงคือบริเวณเมืองแคนส์ (Cairns) เงามืดนี้จะกินพื้นที่กว้างไปถึง 30 กิโลเมตรก่อนที่เงามืดจะสิ้นสุดเคลื่อนออกในมหาสมุทรบริเวณตอนใต้ของประเทศชิลี เวลา 06:48 และจบการเกิดสุริยุปราคาในเวลา07:46