Month: October 2016

รวมเหตุการณ์การเกิดสุริยุปราคาในไทย

สุริยุปราคา

สุริยุปราคาเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อโลก  ดวงจันทร์  และดวงอาทิตย์โคจรมาอยู่ในแนวเดียวกัน โดยดวงจันทร์จะบอดบังดวงอาทิตย์ทำให้เกิดเป็นเงาปกคุมมาที่โลกจึงทำให้เป็นดวงจันทร์สีดำ ในหลายๆประเทศและหลายๆสถานที่ทั่วโลก เราเลยรวมรวบเหตุการณ์การเกิด สุริยุปราคา หรือ สุริยคราส ของแต่ปีมาให้ดูกัน “สุริยุปราคา จะเกิดขึ้นเฉพาะในเวลากลางวันและตรงกับ วันแรม 15 ค่ำ หรือ วันขึ้น 1 ค่ำ เท่านั้น” เมื่อวันที่  18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยซึ่งก็ตรงกับที่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ สถานที่ ที่ตำบลหว้ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นี้ถือเป็นสุริยุปราคาหรือสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของไทย ที่คนไทยได้มีโอกาสได้เห็นเพราะการจะเกิดสุริยุปราคาแบบเต็มดวงนั้นไม่ใช่ว่าจะหาดูง่ายๆ 6 เมษายน พ.ศ. 2418 ครั้งนี้คนในกรุงเทพได้เห็นเหตุการณ์นี้ได้อย่างชัดเจน ถ้าย้อนไปที่สมัยก่อนเป็นกรุงรัตนโกสินทร์ที่เห็นเป็นครั้งแรกตั้งแต่ตอนนั้นมาครั้งนี้ก็ถือเป็นครั้งแรกของกรุงเทพเช่นกัน โดยกินหมดดวงเวลา 14:31:29 น. – 14:35:21 น. ตามเวลามาตรฐานประเทศไทยในปัจจุบัน แต่เส้นกึ่งกลางคราสไม่ผ่านกรุงเทพปรากฏการณ์สุริยุปราคา 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2472 ในครั้งนี้สามารถที่จะเห็นได้ชัดเจนที่จังหวัดสตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ในครั้งที่พิเศษตรงที่ว่า […]

นี้คือแผนที่การเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคา 2017

นี้คือแผนที่การเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคา

โดยเราจะสักเกตการเกิดสุริยุปราคาได้จากเส้นสีน้ำเงินบนแผนที่นี้ โดยจะเป็นการเกิดปรากฏการณ์ที่มืดที่สุดจากเงาของดวงจันทร์ที่ชนโลกมีระยะทางกว้างถึง  60 ไมล์ ประเทศอเมริกาเหนือนอกวงที่จะเห็นสุริยุปราคาบางส่วน สุริยุปราคาที่เกิดขึ้นเห็นได้จากชายฝั่งโอเรกอนที่ 10:15 PST  มีความกว้างครอบคลุมทั่วทั้งประเทศที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนได้แก่ touching Oregon, Idaho, Wyoming, Nebraska, Kansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Tennessee, North Carolina, Georgia, and South Carolina ก่อนที่จะเคลื่อนตัวออกจากออกทะเลเวลา 04:00 EST