October 26

Welcome to Eclipse

eclipse-5

"การเกิดสุริยุปราคาต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่าง"

ทฤษฎีการเกิดสุริยุปราคา

จากรูปจะเห็นถึงลักษณะของการเกิดสุริยุปราคา

สุริยุปราคา หรือ สุริยคราส คือ ปรากฏการณ์ที่หาดูได้ยากที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆในหนึ่งปีจะมีไม่กี่ครั้งอย่างน้อยก็ประมานสองครั้งต่อปีปรากฏการณ์นี้ เกิดขึ้นจากเมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรมาเรียงอยู่ในแนวเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลาง โดยดวงจันทร์บดบังดวงอาทิตย์ทำให้เกิดเป็นเงามืดปกคุมโลกทำให้เห็นเป็นดวงดาวสีดำ การที่จะได้เห็นสุริยุปราคาแบบเต็มดวงนั้นบนโลกเรานั้นเป็นไปได้ยากเนื่องจากสุริยุปราคาเต็มดวงแต่ละครั้งจะเกิดในบริเวณแคบ ๆ ภายในแถบที่เงามืดของดวงจันทร์พาดผ่านเท่านั้น

primavera
wegwegweg
total-lunar

erherhejr

หลักการพยากรณ์การเกิดสุริยุปราคา

การจะเกิดสุริยุปราคาได้นั้นขึ้นอยู่กับเวลาจากภาพก็จะเห็นอย่างชัดเจนว่าต้องรอให้ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก เรียงตัวเป็นเส้นตรงถึงจะก่อนให้เกิด สุริยุปราคาที่สมบูรณ์ ระนาบวงโคจรของดวงจันทร์เอียงทำมุมประมาณ 5 องศากับระนาบวงโคจรโลกรอบดวงอาทิตย์ เป็นที่แน่นอนว่าการเคลื่อนผ่านในระหว่างที่ดวงจันทร์ดับ ...
Read More
hhjfjf

สุริยุปราคาเต็มดวง (total eclipse)

ในช่วงเวลาหน่อยของประเทศจีนในช่วงเวลา 14 พฤศจิกายน 2555 ของปะเทศไทยจะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาหรือที่เรียกว่าสุริยะคราส ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองในปี พ.ศ. 2555 โดยครั้งนี้เกิดขึ้นในลักษณ์เต็มดวง หรือเรียกว่า ...
Read More
jjkjk

นี้คือแผนที่การเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคา 2017

โดยเราจะสักเกตการเกิดสุริยุปราคาได้จากเส้นสีน้ำเงินบนแผนที่นี้ โดยจะเป็นการเกิดปรากฏการณ์ที่มืดที่สุดจากเงาของดวงจันทร์ที่ชนโลกมีระยะทางกว้างถึง 60 ไมล์ ประเทศอเมริกาเหนือนอกวงที่จะเห็นสุริยุปราคาบางส่วน สุริยุปราคาที่เกิดขึ้นเห็นได้จากชายฝั่งโอเรกอนที่ 10:15 PST มีความกว้างครอบคลุมทั่วทั้งประเทศที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนได้แก่ touching ...
Read More

gtaw34w3