October 26

รวมเหตุการณ์การเกิดสุริยุปราคาในไทย

lkjljljlulul

สุริยุปราคาเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อโลก  ดวงจันทร์  และดวงอาทิตย์โคจรมาอยู่ในแนวเดียวกัน โดยดวงจันทร์จะบอดบังดวงอาทิตย์ทำให้เกิดเป็นเงาปกคุมมาที่โลกจึงทำให้เป็นดวงจันทร์สีดำ ในหลายๆประเทศและหลายๆสถานที่ทั่วโลก เราเลยรวมรวบเหตุการณ์การเกิด สุริยุปราคา หรือ สุริยคราส ของแต่ปีมาให้ดูกัน

“สุริยุปราคา จะเกิดขึ้นเฉพาะในเวลากลางวันและตรงกับ วันแรม 15 ค่ำ หรือ วันขึ้น 1 ค่ำ เท่านั้น”

h3yy34y34y

เมื่อวันที่  18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยซึ่งก็ตรงกับที่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ สถานที่ ที่ตำบลหว้ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นี้ถือเป็นสุริยุปราคาหรือสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของไทย ที่คนไทยได้มีโอกาสได้เห็นเพราะการจะเกิดสุริยุปราคาแบบเต็มดวงนั้นไม่ใช่ว่าจะหาดูง่ายๆ

gkghkgkh

6 เมษายน พ.ศ. 2418 ครั้งนี้คนในกรุงเทพได้เห็นเหตุการณ์นี้ได้อย่างชัดเจน ถ้าย้อนไปที่สมัยก่อนเป็นกรุงรัตนโกสินทร์ที่เห็นเป็นครั้งแรกตั้งแต่ตอนนั้นมาครั้งนี้ก็ถือเป็นครั้งแรกของกรุงเทพเช่นกัน โดยกินหมดดวงเวลา 14:31:29 น. – 14:35:21 น. ตามเวลามาตรฐานประเทศไทยในปัจจุบัน แต่เส้นกึ่งกลางคราสไม่ผ่านกรุงเทพปรากฏการณ์สุริยุปราคา

ethjfhnmfghmlkjljljlulul

9 พฤษภาคม พ.ศ. 2472 ในครั้งนี้สามารถที่จะเห็นได้ชัดเจนที่จังหวัดสตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ในครั้งที่พิเศษตรงที่ว่า โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทอดพระเนตรที่จังหวัดปัตตานี และโดยมีคณะนักดาราศาสตร์จากต่างประเทศขนอุปกรณ์มาศึกษาสุริยุปราคาด้วย หลังจากเหตุการณ์นี้ก็ได้มีการประดิษฐ์มือที่เอาไว้ศึกษาดวงอาทิตย์ ซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องศึกษาจากเหตุการณ์สุริยุปราคาอีกต่อไป

erhehuejjjj5

20 มิถุนายน พ.ศ. 2498 ในครั้งนี้ถือเป็นโชคที่ของชาวไทยเพราะในหลายๆจังหวัดจะได้มีโอกาสเห็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาโดยพร้อมกัน นี้เป็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงครั้งที่ 2 ของกรุงเทพ

mhvbnvbnvn

24 ตุลาคม พ.ศ. 2538 นี้เป็นสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งที่สามที่สามารถมองจากประเทศไทยได้ในหลายๆจังหวัด เช่น จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดลพบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดพิจิตร และ จังหวัดชัยภูมิ

Category: microsoft silverlight | Comments Off on รวมเหตุการณ์การเกิดสุริยุปราคาในไทย
October 26

สุริยุปราคาแบบผสม (Hybrid Solar Eclipse)

uykj

 

นี้ก็คือการเกิดสุริยุปราคาอีกรูปแบบแบบเต็มดวงอีกรูปแบบหนึ่งและสุริยุปราคาแบบวงแหวนในเวลาเดียวกัน เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจาก โลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ เคลื่อนตัวมาอยู่ในระนาบเดียวกันอยู่ในตำแหน่งที่ทำให้มองเห็นขนาดปรากฏของดวงจันทร์และของดวงอาทิตย์มีขนาดเกือบเท่ากัน จึงทำให้เกิดเงามืดและเงา antumbra ของดวงจันทร์ทอดลงมาสูโลก ซึ่งทำให้คนในโลกบางส่วนเห็นเป็นสุริยุปราคาแบบเต็มดวง และอีกในบางส่วนของโลกจะเห็นเป็นสุริยุปราคาวงแหวน จึงมีคนเรียกการเกิดเหตุสุริยุปราคาแบบนี้ว่า annular-total eclipse

Category: microsoft silverlight | Comments Off on สุริยุปราคาแบบผสม (Hybrid Solar Eclipse)
October 26

สุริยุปราคาวงแหวน (Annular Solar Eclipse)

h34y34yh3y4h

 

สุริยุปราคาวงแหวน เกิดขึ้นจากที่ดวงจันทร์มีวงโคจรที่ค่อนข้างรี นี้ก็คือสาเหตุที่ทำให้ดวงจันทร์บางครั้งก็อยู่ใกล้บางครั้งก็อยู่ไกลจากโลก ถ้าเกิดสุริยุปราคาในช่วงที่ดวงจันทร์อยู่ตำแหน่งไกลจากโลกมองเรามองไปจะเห็นดวงจันทร์มีขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย์ ซึ่งก็จะทำให้ดวงจันทร์บดบังพระอาทิตย์ได้ไม่หมด จึงทำให้เรามองเห็นเป็นดวงอาทิตย์ลักษณ์เป็นแสงวงแหวน เมื่อเกิดเหตุการณ์สามารถมองเห็นได้จากบนโลก โดยเราจะเห็นเงามืดที่ทอดแสงมาสู่โลกของเรา แต่จะเป็นเงา antumbra ที่ทอดไปถึงโลกแทน ส่วนเส้นทางที่เงา antumbra พาดผ่านบนพื้นโลกเรียกว่า path of annularity และตลอดเส้นทางนี้เราจะเห็นสุริยุปราคาแบบวงแหวน

Category: microsoft silverlight | Comments Off on สุริยุปราคาวงแหวน (Annular Solar Eclipse)
October 26

สุริยุปราคาบางส่วน (Partial Solar Eclipse)

we4gyw24y4y

 

เป็นการเกิดของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยการ เกิดจากตำแหน่งของโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ ไม่ได้อยู่แถวเส้นตรงเดียวกันระหว่างที่เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาทำให้เห็นแต่เงาบางส่วนของดวงจันทร์ที่ทอดผ่านพื้นผิวโลก ซึ่งทำให้เราเห็นดวงจันที่มีลักษณ์เป็นดวงจันทร์เสี้ยว และดวงอาทิตย์มีลักษณะเว้าแหว่งสามารถที่จะมองเห็นได้ตลอดการเกิดตามเส้นทางที่เกิดสุริยุปราคาวงแหวน หรือสุริยุปราคาเต็มดวง

Category: microsoft silverlight | Comments Off on สุริยุปราคาบางส่วน (Partial Solar Eclipse)
October 26

หลักการพยากรณ์การเกิดสุริยุปราคา

erherhejr

การจะเกิดสุริยุปราคาได้นั้นขึ้นอยู่กับเวลาจากภาพก็จะเห็นอย่างชัดเจนว่าต้องรอให้ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก เรียงตัวเป็นเส้นตรงถึงจะก่อนให้เกิด สุริยุปราคาที่สมบูรณ์ ระนาบวงโคจรของดวงจันทร์เอียงทำมุมประมาณ 5 องศากับระนาบวงโคจรโลกรอบดวงอาทิตย์ เป็นที่แน่นอนว่าการเคลื่อนผ่านในระหว่างที่ดวงจันทร์ดับ มักจะผ่านไปไม่ทิศเหนือก็ทิศใต้ของ ดวงอาทิตย์โดยเงาของดวงจันทร์ไม่สัมผัสผิวโลก จึงไม่เกิดสุริยุปราคา เพราะวงโคจรของดวงจันทร์เป็นรูปวงรี ซึ่งในส่วนนี้ทำให้ระแปรผันของระยะห่างประมาน 6 % โดยการเกิดสุริยุปราคก็จะดวงใหญ่ดวงเล็กก็ขึ้นอยู่กับขนาดของระยะหว่างนี้นั้นเอง โดยจะสังเกตได้ว่าเราจะเห็นปรากฏการณ์เป็นรูปวงรีโดยส่วนใหญ่ และดวงจันทร์จะอยู่ใกล้โลกมากที่สุดก็จะเกิดสุริยุปราคาแบบเต็มดวงให้เห็นได้อย่างชัดเจน เพราะโลกเราก็มีวงโคจรเป็นรูปวงรีเช่นกัน ระยะห่างระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกก็แปรผันไปในรอบปี แต่ส่งผลไม่มากนักต่อการเกิดสุริยุปราคา

เวลาในการโคจรรอบโลกของดวงจันทร์ใช้เวลา 27.3 วัน แต่โลกเองก็โคจรในทิศทางเดียวกันกับดวงจันทร์ทำให้ระยะเวลาจากจันทร์เพ็ญถึงจันทร์เพ็ญอีกครั้งหนึ่งกินเวลานานกว่านั้น คือ ประมาณ 29.6 วัน เรียกว่า เดือนจันทรคติ (lunar month) หรือเดือนดิถี (synodic month)

การนับเวลาของดวงจันทร์ผ่านจุดที่เรียกว่าจุดโหนดขึ้น (ascending node) ซึ่งเป็นจุดที่ดวงจันทร์เคลื่อนที่จากใต้ระนาบสุริยวิถีขึ้นไปทางเหนือครบหนึ่งรอบก็เป็นการนับเดือนอีกวิธีหนึ่งเช่นกัน เดือนแบบนี้สั้นกว่าแบบแรกเล็กน้อย เนื่องจากจุดดั้งกล่าวถอยหลังเคลื่อนโดยเกิดจากอิทธิพลแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์ด้วยคาบ 18.6 ปี เรียกเดือนแบบนี้ว่า เดือนราหู (draconic month) ยังมีเดือนอีกแบบหนึ่งที่นับจกาดวงจันทรโคจรผ่านจุดใกล้โลกที่สุด 2 ครั้งติดกัน เรียกว่า เดือนจุดใกล้ (anomalistic month) มีค่าไม่เท่ากับเดือนดาราคติ เนื่องจากวงโคจรของดวงจันทร์ส่ายไปโดยรอบด้วยคาบประมาณ 9 ปี

Category: microsoft silverlight | Comments Off on หลักการพยากรณ์การเกิดสุริยุปราคา
October 26

สุริยุปราคาเต็มดวง (total eclipse)

hhjfjf

ในช่วงเวลาหน่อยของประเทศจีนในช่วงเวลา 14 พฤศจิกายน 2555 ของปะเทศไทยจะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาหรือที่เรียกว่าสุริยะคราส ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองในปี พ.ศ. 2555  โดยครั้งนี้เกิดขึ้นในลักษณ์เต็มดวง หรือเรียกว่า Total Solar Eclipse โดยจะเห็นที่ประเทศจีนเท่านั้นประเทศไทยเป็นที่น่าเสียดายที่ไม่ได้เห็นเพราะแนวทางคราสเต็มดวงจะเคลื่อนที่พาดผ่านทางตอนเหนือของทวีปออสเตรเลียและทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก จะสามารถเห็นได้จากทางตอนเหนือของออสเตรเลีย เป็นสถานที่เหมาะแก่การสังเกตปรากฏการณ์การนี้ โดยระยะเวลาในการเกิดปรากฏการณ์ตั้งแต่เริมต้นจนจบเป็นเวลายาวนานถึง 3.1 ชั่วโมง

ปรากฏการณ์นี้คือการเคลื่อนตัวของดวงจันทร์เมื่อเงาของดวงจันทร์มาเคลื่อนทับพื้นผิวโลก ครั้งนี้เกิดในเวลา 2.30 ตามเวลาในประเทศส่วนสุริยุปราคาเต็มดวงนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเงามืดของดวงจันทร์เคลื่อนที่มาสัมผัสกับผิวโลกซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 03:35 น เงามือนี้จะพาดไปถึงตอนเหนือของรัฐควีนส์แลนด์ (Queensland) ซึ่งพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดในการเป็นตั้งฐานสังเกตการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงคือบริเวณเมืองแคนส์ (Cairns) เงามืดนี้จะกินพื้นที่กว้างไปถึง 30 กิโลเมตรก่อนที่เงามืดจะสิ้นสุดเคลื่อนออกในมหาสมุทรบริเวณตอนใต้ของประเทศชิลี เวลา 06:48 และจบการเกิดสุริยุปราคาในเวลา07:46

Category: microsoft silverlight | Comments Off on สุริยุปราคาเต็มดวง (total eclipse)
October 26

นี้คือแผนที่การเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคา 2017

jjkjk

โดยเราจะสักเกตการเกิดสุริยุปราคาได้จากเส้นสีน้ำเงินบนแผนที่นี้ โดยจะเป็นการเกิดปรากฏการณ์ที่มืดที่สุดจากเงาของดวงจันทร์ที่ชนโลกมีระยะทางกว้างถึง  60 ไมล์ ประเทศอเมริกาเหนือนอกวงที่จะเห็นสุริยุปราคาบางส่วน สุริยุปราคาที่เกิดขึ้นเห็นได้จากชายฝั่งโอเรกอนที่ 10:15 PST  มีความกว้างครอบคลุมทั่วทั้งประเทศที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนได้แก่ touching Oregon, Idaho, Wyoming, Nebraska, Kansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Tennessee, North Carolina, Georgia, and South Carolina ก่อนที่จะเคลื่อนตัวออกจากออกทะเลเวลา 04:00 EST

Category: microsoft silverlight | Comments Off on นี้คือแผนที่การเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคา 2017