java สามารถนำไปใช้กับอะไรได้บ้าง

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ

java สามารถนำไปใช้กับอะไรได้บ้าง

ภาษา JAVA เป็นอีกหนึ่งภาษาโปรแกรม ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆจากผู้ใช้งาน โดยมันสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลายด้าน จนได้รับการยกย่องว่าเป็นโปรแกรมยอดนิยม แรกเริ่มถูกพัฒนามาจากบริษัท Sun Microsystems ซึ่งเป็นบริษัทคอมพิวเตอร์ชั้นนำของโลก มีหัวหน้าทีมพัฒนา คือ James Gosling โปรแกรมเมอร์ทั่วโลกต่างยกย่องเขาในฐานะบิดาของ JAVA ชื่อเดิมของภาษา JAVA คือ Oak เป็นชื่อที่ทีมงาน ตั้งไว้ในปี ค.ศ. 1991 โดยมีจุดประสงค์คือ ต้องการพัฒนาภาษาเขียนซึ่งปราศจากความซับซ้อนวุ่นวาย หากแต่มีประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับหน่วยความจำน้อย เพราะในยุคนั้นภาษา C จัดเป็นภาษาโปรแกรม ที่มีการควบคุม Hard Ware ได้ดี แต่มีข้อเสียคือมันใช้หน่วยความจำจำนวนมากจึงส่งผลให้มีการพัฒนาภาษา JAVA ขึ้นมานี่เอง
JAVA สามารถทำอะไรได้บ้าง ?
ภาษา JAVA มีแนวความคิดการสร้างมาจากความต้องการให้คุณเขียนโปรแกรมเพียงครั้งเดียว และยังนำไปใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ โดยไม่จำกัดแค่ว่าต้องเป็นคอมพิวเตอร์อย่างเดียวเท่านั้น เช่น โทรศัพท์มือถือ , เครื่องเกม , แท็บเล็ต เป็นต้น สร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้เขียนโปรแกรมเป็นอย่างมาก
การเลือกเรียนภาษาโปรแกรม อย่าง Java เป็นภาษาแรกนั่น จัดเป็นการเริ่มต้นที่ดี เพราะตัวภาษามีความเรียบง่ายแต่ทรงพลัง อีกทั้งยังสามารถนำไปศึกษาต่อยอดได้อย่างหลากหลาย เช่น
นำมาเขียน Desktop Application หรือโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น
• Acrobat reader
• Media player
• Antivirus เป็นต้น
Web Application หรือโปรแกรมบนเครื่อง Server ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงผ่าน Web Browser เช่น
• www.irctc.co.in
• www.javatpoint.com
• www.zkoss.org เป็นต้น
Enterprise Applications โปรแกรมที่ใช้งานภายในระบบองค์กรใหญ่ เช่น
• โปรแกรมของธนาคาร เป็นต้น
Mobile โปรแกรมที่ทำงานอยู่บนโทรศัพท์มือถือ เช่น
• โปรแกรมของระบบบฏิบัติการ Android เป็นต้น
Embedded System โปรแกรมที่ฝังตัวอยู่ในระบบต่างๆ
• เช่น ฝังตัวอยู่ในเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ เป็นต้น
Smart Card
• ที่ทำงานอยู่บนบัตร Smart Card ต่างๆ เป็นต้น
Robotics
• โปรแกรมควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์
Games
• โปรแกรมที่ควบคุมการทำงานของเกมต่าง ๆ เป็นต้น
การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา JAVA
ภาษา JAVA นำมาพัฒนาโปรแกรมได้หลายรูปแบบ ด้วยเหตุนี้จึงมีชุดพัฒนาซึ่งมีความเหมาะสมแตกต่างกันดังนี้
• Java ME สำหรับพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์ขนาดเล็ก เช่น Smartphone
• Java SE สำหรับพัฒนาโปรแกรมที่ทำงานบนคอมพิวเตอร์ทั่วไป
• Java EE สำหรับพัฒนาระบบงานขนาดใหญ่
คุณสมบัติอันโดดเด่นของภาษา Java
• ภาษาจาวาเป็นภาษาเชิงวัตถุ ทำให้คุณมองภาพเป็นวัตถุ เพื่อการทำงานง่ายกว่าเดิม
• ทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่างระบบกันได้
• ไวยากรณ์ได้รับการออกแบบมาอย่างดี
• มีการจัดคืนพื้นที่ให้หน่วยความจำอย่างอัตโนมัติ
• คลาสมีความหลากหลายจำนวนมากให้คุณเลือกใช้
• ทำงานบน Web Browser ได้ มี Java Applet
• สนับสนุนงานในหลายระดับ ตั้งแต่ระดับเซิร์ฟเวอร์ , คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล จวบจนถึงอุปกรณ์พกพา